COACHING ON THE JOB

Individuele coaching op eigen werkplek, directe feedback

Coaching on the job is een zeer effectieve vorm van individuele coaching, waarbij een ervaren trainer/coach de medewerkers op de eigen werkplek coacht.
Eigenlijk is coaching on the job dus een testaankoop met directe terugkoppeling.
Veel medewerkers hebben moeite met “rollenspellen” in een trainingssituatie.
Het aanwezig zijn van andere collega’s, de beperking van de trainingsruimte (andere omgeving) en het ontbreken van de echte winkelsituatie met artikelen en hulpmiddelen zorgen ervoor dat veel mensen hier moeite mee hebben.
Om die reden hebben wij een werkwijze ontwikkeld waarbij +/-90 % van de deelnemers na ongeveer 1 minuut in de normale rol zit.

Onze andere aanpak

Op de normale werkplek vindt een gesprek plaats met een vooraf geïnstrueerde klant. Door de instructie van de klant kunnen we ook zorgen dat we met name heel gericht kunnen constateren hoe de medewerker handelt in bepaalde situaties. (Waar ze b.v. moeite mee hebben)
Door letterlijk te horen hoe het is gegaan kunnen we achteraf gezamenlijk de positieve punten en de verbeterpunten bespreken. Er is dus een directe terugkoppeling waarbij er een nabespreking zal plaatsvinden met de medewerker samen met de “klant” en de trainer/coach.

Uitgebreide evaluatie

Tijdens het evaluatiegesprek is er ruimte voor de medewerker om aan te geven hoe deze zelf terugkijkt op het gesprek.
Vervolgens geeft de “klant” aan hoe die het gesprek beleefd heeft (wat prettig was en wat er eventueel ontbrak in de ogen van de klant).
De aanwezige trainer/coach zal het gesprek leiden en door de juiste vraagstelling zorgen dat zoveel mogelijk informatie naar boven komt en besproken kan worden. Uiteraard zal hij zowel de positieve punten als de verbeterpunten aanvullen waar nodig.

Rapportage en bepaling doelstellingen

Uiteindelijk zal samen met de medewerker het “coaching on the job formulier” ingevuld worden op basis van dit gesprek. Dit is exact hetzelfde formulier wat ook voor de testaankopen wordt gebruikt maar is die dag dus alleen voor coaching doeleinden.
Door het formulier gezamenlijk in te vullen komen alle voor het bedrijf belangrijke aandachtspunten in het gesprek voorbij.
Eigenlijk is het dus ook een persoonlijke 1 op 1 training! 
Nadat het formulier ingevuld is en de score bekend is, kan er gezamenlijk bekeken worden wat de invloed was geweest op de score van 1 of 2 punten extra. Uiteraard zal er benadrukt worden dat het niet zozeer om de score gaat, maar er zal gevraagd worden of de medewerker denkt of die extra punten ook een positieve invloed zouden kunnen hebben op veel klanten.

Als laatste vult de medewerker een evaluatieformulier in waarop de eigen verbeterpunten en doelstellingen komen te staan.

De opvolging

Uiteindelijk kunt u de uitgebreide rapportage ook online inzien en printen.
Deze kunt u of uw leidinggevende uitstekend gebruiken voor gesprekken met uw medewerkers en coaching doeleinden omdat er naast de geconstateerde feiten ook tips en adviezen in verwerkt zijn die aansluiten bij uw bedrijfsdoelstellingen.
Daarnaast adviseren wij om de uitgeprinte rapportage na b.v. ongeveer 4 à 5 weken nog een keer te overhandigen aan de medewerker samen met een kopie van het evaluatieformulier zodat deze als een reminder kan dienen en de medewerker even in de spiegel kan kijken.
Uiteraard kun je dit als leidinggevende ook weer combineren met een kort gesprek.
Immers: Zonder coaching en opvolging géén verbetering!

Benieuwd wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen?