Testaankopen.nl (anders dan anderen)

Sneller, completer, uitgebreider, extra adviezen en tips
Testaankopen.nl is ontstaan vanuit de behoefte om na een trainings- of verbetertraject een middel te hebben om te controleren en te coachen op verbeterpunten en aan de medewerkers duidelijk te maken dat het niet vrijblijvend is.
Omdat volgens de visie en de meer dan 35 jarige praktijkervaring van de oprichter Ton van Geene (van Ton van Geene training & advies) succes in kleine extra nuances zit hanteren we vanaf de start in 2010 een andere manier van werken dan veel andere mystery shop / testaankoop bedrijven.

De verschillen

De mystery shopper werkt NIET alleen. Omdat we willen voorkomen dat de mystery shopper het invullen van zijn rapport uitstelt.
Binnen één kwartier (vaak al binnen 5 minuten) is er een interview door een coördinator van Testaankopen.nl. Wij willen NIET dat de Mystery shopper eerst naar huis gaat na het bezoek, vervolgens onverwacht visite heeft, ’s avonds naar een feestje gaat of om een andere reden het rapport later invult. Deze coördinator van Testaankopen.nl is meestal in de buurt van de locatie fysiek aanwezig (incidenteel via telefoon).

Sneller en completer

De coördinator van Testaankopen.nl (dus niet de mystery shopper zelf) vult het formulier in en zal doorvragen op de voor uw bedrijf belangrijke punten. Door deze op snelheid gerichte uitgebreidere manier van doorvragen en vastleggen ontstaat het meest complete beeld waarin juist de details het verschil kunnen maken.

Hierdoor ontstaat een zo eerlijk mogelijke beoordeling.

Controle en coaching

Uiteindelijk is er nog een uitgebreide controle en beoordeling door een trainer / coach. In het controle traject zal een trainer / coach die op de hoogte is van de doelstellingen van het bedrijf het mystery shop rapport nog aanvullen met ADVIEZEN en TIPS. Hierdoor heeft u, uw leidinggevende of interne coach direct een kant en klaar stuk gereedschap om uw medewerkers op de verbeterpunten te coachen.

Opvolgings mogelijkheden

Zonder opvolging géén verbetering!
Wellicht heeft u in uw bedrijf al bestaande externe of interne opvolgingsmogelijkheden. Vraag is alleen is het voldoende? En is de focus aanwezig?
Testaankopen.nl heeft ook de mogelijkheid om (wellicht als aanvulling) uw medewerkers en leidinggevenden uitgebreid te begeleiden, trainen, coachen en adviseren. Dit kan plaatsvinden op ieder gewenst niveau; van verkoop tot directie.
Samen met Ton van Geene Training & Advies bieden we ruim 35 jaar retail ervaring.
Met uw doelstellingen in gedachten maken we graag een traject op maat waarin we samen een keuze maken uit groepstrainingen, bewustwordings- en brainstormsessies, testaankopen, individuele sessies, coaching on the job of gewoon meekijken en meedenken.

Onze doelstelling: Praktijkgericht, géén nonsens, afgestemd op uw behoefte!

Benieuwd wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen?